Presentació del Llibre de Finestrelles 12 "El món associatiu a Sant Andreu de Palomar. Les entitats andreuenques (1852-1939)

Porta del Llibre de Finestrelles 12. (Disseny de la coberta a càrrec de Xavier de la Cruz)
Jordi Petit i Pau Vinyes, ambdós membres del CEII, han presentat el seu Llibre de Finestrelles 12 El món associatiu a Sant Andreu de Palomar. Les entitats andreuenques (1852-1939). A continuació us presentem  el text de la contraportada del volum per a que en feu un breu tast:

"Aquest llibre conté les fitxes elaborades pels historiadors Jordi Petit i Gil i Pau Vinyes i Roig de les entitats documentades al poble de Sant Andreu de Palomar des de mitjan segle XIX fins l'any 1939, data, aquesta darrera, en que la majoria d'entitats van haver de legalitzar-se de nou i moltes foren clausurades pel seu tarannà catalanista, republicà i progressista.

Les fitxes de les entitats estan ordenades alfabèticament per capítols, segons la funció associativa que exercien. Cada fitxa conté, si es dona el cas, altres denominacions, l'any de fundació i desaparició i l'adreça o adreces de la seu social.

Amb pròleg de Ramon Arnabat i Mata, membre fundador del Grup de recerca Ideologies i Societat a la Catalunya Contemporània- Universitat Rovira i Virgili."


Fot: Membres de la Junta del CEII, M Àngels Hernández, Manel Martin, Conxita Gil, Josep Castells, Lourdes Pinyol, Pau Vinyas, Miquel Jaumot, Jordi Petit, Xavier de la Cruz, Jordi Esplugas i Jaume Seda, 28 d'abril de 2021 (Autor: Jordi Esplugas)Comentaris

Darreres entrades