Els Transports a Sant Andreu. Itinerari dins la Festa Major

El passat 30 de novembre de 2019, els membres del CEII van oferir dins els actes de la Festa Major, un itinerari sobre els antics mitjans de transport del poble. També es va tractar la història de l'estació de Sant Andreu Comtal, així com un breu comentari de la seva futura funció com a Museu i Centre d'Informació. 

Parada de l'itinerari davant l'estació de Sant Andreu Comtal. 2019. (Autor: Jordi Esplugas)


Comentaris

Darreres entrades