Les cases del carrer del Pont en perill

El Centre d'Estudis Ignasi Iglésias i l'Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu de Palomar, conjuntament, van presentar el 23 de Gener passat aquesta instància al Districte de Sant Andreu, amb número de registre 1-2013-0037286-1:

Davant la notícia que s'ha presentat una ordre de desallotjament que afecta l’immoble del Carrer del Pont número 3 i tenint en compte el conjunt que forma amb les cases dels números 5, 7 i el mur de la darrera, declarem:

a. Aquest conjunt de cases són d'una importància patrimonial cabdal per a la història de Sant Andreu de Palomar i, conseqüentment, per a la ciutat de Barcelona. Les podem comptar entre les més antigues de l’antic municipi.
b. La seva importància rau en elements històrics, arquitectònics i artístics. Aquests darrers no només es redueixen a les façanes, que configuren un conjunt molt interessant, sinó també als interiors. Les parets de les vivendes del número 3 i de les parts comuns contenen pintures decoratives, algunes amb motius geomètrics. Després d'una primera aproximació visual podem aventurar que es tracta de pintures dels segles XVIII o XIX.
c. El fet que aquestes cases no estiguin deshabitades és el motiu que permet que aquestes pintures s'hagin conservat en els darrers anys.

Per això exigim:

1. La inclusió de tot el conjunt i les parts concretes que es considerin en el catàleg de Patrimoni de amb nivell de protecció A.

2. Que s'elabori un pla per a un estudi de les pintures de la Casa d'Oficial exclusivament.

3. Que s'elabori un pla per a un estudi exhaustiu de tot el conjunt de cases del carrer del Pont en tant que conjunt arquitectònic i històric.

4. Que s'elabori un pla per a la realització d'uns prospecció arqueològica en els patis de les cases, donada l'antiguitat de la presència humana en aquella zona i els indics que s'hi han trobat.

5. Aquests plans s'han d'incloure en l'acció de l'Ajuntament de Barcelona aquesta legislatura.

6. No cometre cap acció nociva per a la conservació del ric patrimoni que hem esmentat.

7. No provocar que les cases restin deshabitades mentre no hi hagi un pla executor per a l'equipament que s'hi preveu.

8. Que el projecte d'equipament tingui en consideració el ric patrimoni de l'indret.

9. Que el futur projecte les tingui en compte com a conjunt.

Foto: Xavier de la Cruz

Darreres entrades